SERVEIS

 • CAR AUDIO

  Realitzem la instal·lació i muntatge de qualsevol dels components que requereixi l'equip d'àudio del teu vehicle, autoradios, altaveus, dvd’s, etapes de potència, tapissat de safates posteriors, etc.

 • CLIMATITZACIÓ

  Realitzem les operacions de diagnosis, manteniment i reparació del circuit frigorífic, del circuit elèctric i de l'equip de control electrònic en sistemes de climatització automàtica.

 • DIAGNÒSTIC

  El nostre equipament, amb els més moderns útils i aparells de diagnosis, ens permet oferir als nostres clients el més complet i professional servei de diagnosi i reparació integral per a qualsevol dels sistemes del vehicle (motor, climatització, transmissió, frens, confort, suspensió,…

 • ELECTRICITAT

  Bateria, alternador, il·luminació i enllumenat, seguiment i reparació d'instal·lació elèctrica, equipament elèctric interior, bugies, motor d'arrencada, etc.

 • ELECTRÒNICA

  Diagnostiquem, mantenim i reparem els diferents sistemes electrònics amb que està equipat el seu vehicle, xarxes multiplexades, unitats de comandament, airbag, climatització, cinturons amb pretensor, ABS, control electrònic d'estabilitat, injeccions electròniques de gasolina i dièsel, sistemes d'encès, etc.

 • FRENS

  Realitzem tot tipus d'intervencions sobre el sistema de frens del seu vehicle, substitució de líquid, canvi de pastilles de fre, reparació de desequilibris durant la frenada, actuacions sobre el sistema electrònic de l'ABS, ESP, etc.

 • INJECCIÓ DE GASOLINA

  Diagnostiquem, mantenim i reparem els diferents sistemes d'injecció de gasolina, des dels més antics fins als d'última generació.

 • INJECCIÓ DIÈSEL

  Diagnostiquem, mantenim i reparem (mecànica, electricitat i electrònica) els sistemes d'injecció dièsel, des dels equipats amb bombes d'injecció rotatives fins als d'última generació (Common rail, injector-bomba, etc.)

 • MANTENIMENT PROGRAMAT

  El seu vehicle ha de sotmetre's a unes revisions periòdiques predefinides. La realització d'aquestes operacions de manteniment li assegura no perdre la garantia donada pel fabricant. Tal com queda acreditat en el Reglament 1400/2002 en el qual es recull la possibilitat de realitzar el manteniment dels vehicles que estan en garantia fora dels serveis oficials de marca sense perdre-la i amb recanvis que no siguin dels comercialitzats pel constructor del vehicle, sempre que aquests siguin de qualitat equivalent.

 • MECÀNICA GENERAL

  Realitzem tot tipus d'operacions de manteniment preventiu i reparació relatives a la mecànica general del vehicle, motor, frens, climatització, amortiment, direcció, sistemes de transmissió (caixa de canvis i embragatge), etc.

 • MECÀNICA RÀPIDA

  Substitució de l'oli motor, filtres, amortidors, motor d'arrencada, alternador, bateria, tubs d'escapament, corretja de distribució, revisions, bugies, càrrega d'aire condicionat, escombretes eixugaparabrises, filtre d'aire, filtre antipol · len, pastilles de frens, etc.

 • PNEUMÀTICS

  Substitució de pneumàtics, control de desgast, esquerdes, cops, control de la pressió d'inflat, d'envelliment, equilibrat, reparació de punxades, etc. Diagnòstic i reparació dels sistemes de control de pressió automàtic.

 • PRE-ITV

  Sotmetem el seu vehicle una revisió prèvia completa que li garantirà superar amb èxit la revisió ITV. Realitzem una revisió exhaustiva d'aquells punts que van a ser examinats en la Inspecció Tècnica de Vehicles amb la finalitat de que cadascun estiguin en perfecte estat. Si ha de passar la ITV i no té temps, no es preocupi, nosaltres ho fem per vostè, portem el seu vehicle a la Inspecció i el retornem al taller per a la seva recollida.

 • TUB D'ESCAPAMENT

  Manteniment, reparació, diagnosi i substitució de qualsevol dels components del sistema d'escapament, conductes, silenciosos, catalitzadors, filtres de partícules (FAP) sondes lambda, sondes de temperatura, control de les emissions de gasos contaminants, etc.